ReadyPlanet.com


ส่วนลดการแต่งงานเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์สถานที่คุณต้องมีกรรมสิทธิ์ - Surfky.com


ที่นาโอไม่บิชอป

อัปเดตล่าสุดพอ: 18 ม.ค. 2021

|

เอ็ดที่ข้อเสนอแนะแห่งหนดีงามสุดโต่งสถานที่ กงสี ประกันภัยรถสมรรถทูลจ่ายกับดักผู้ซื้อนวชาตได้มาคืองานรวมขนบธรรมเนียมยืนยันเพื่อจะตัดราคาโดยทั่วไปแห่งผู้ซื้อจะจำเป็นจะต้องซื้อกระนั้นก็ตามโปร่งแสงสถานการณ์คงจะทำเอาคุณมีสิทธิ์ส่วนลดอาทิงานตบแต่ง

คู่แต่งงานสามารถคาดหวังแหวจะจับจ่ายคุณประโยชน์รับรองรถที่ใดก็ได้ตั้งแต่ถู่ถึงสิบอัตราร้อยละต่ำกว่าแฟนแห่งจับจ่ายสมบัติเพราะว่าขนบจำแนกต่างหากตามที่ส่วนลดงานสมรสนอกจากนี้อีกต่างหากสมรรถเขียมได้อีกด้วยส่วนลดเพื่อคนขับรถมากแนวทางมากนโยบายกับปลอดภัยด้วย

เสียแต่ว่าราคาส่วนลดกลุ่มนี้เพื่อคู่แต่งงานอาจดูเหมือนครอบครองมูลเหตุจูงใจแห่งดีณงานแต่งงาน เสียแต่ว่าก็ประกอบด้วยมากมายส่วนลดอื่น ๆ แห่ง กองกลาง สัญญาประกันภัยรายงานแจกผู้ซื้อพอให้เขาทั้งหลายเซ็นสัญญากับ กงสี สรรพสิ่งร่างกายดังนั้นเสียแต่ว่าเธอจักขึ้นคาน แต่ก็ยังเกี่ยวข้องตัดทอนประกันรถอื่น ๆ อีกสูงสุดสถานที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ

ได้มาหรือไม่สารภาพส่วนลดงานสมรสเพื่อการประกันภัยรถยนต์หรือเปล่า

กงสี สัญญาประกันภัยรถยนต์จักบากบั่นทำให้แนวทางสิ่งของพวกเขาน่าสนใจที่สุดตราบที่จักทำกันได้เพราะว่ารายงานส่วนลดแจกกับทุกคนเนื่องด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาว กงสี สัญญาประกันภัยจักรายงานส่วนลดเด่นสถานที่ไม่ย้ำกับดักที่อื่นๆ ๆ

โดยทั่วไปแล้วคู่แต่งงานสามารถคาดหวังว่าจะจับจ่ายใช้สอยคุณประโยชน์ประกันรถยนต์น้อยกว่าคู่สามีภรรยาสถานที่จับจ่ายเงินเช็ด่จดสิบเปอร์เซ็นต์ขนบธรรมเนียมเฉพาะบุคคลเ พราะต้นเหตุทางจิตใจที่อาศัยเบื้องหลังงานสมรสกงสี ประกันภัยหลงเชื่อดุตามที่ปัจจุบันปัจเจกชนประกอบด้วยคนอื่นที่ข้องแวะพวกเขาจะครอบครองผู้ขับขี่สถานที่สถิรมากขึ้น

สถาบันอนามัยแห่งชาติได้มาทำเรียนรู้ด้วยกันพบแหวทฤษฎีตรงนี้ประกอบด้วยความแม่นยำณระดับเอ็ดการศึกษาสิ่งของพวกเขาพานพบว่าคนขับรถแห่งไม่ได้แต่งงานมีโอกาสเผชิญดูที่จะได้รับบาดเจ็บจากเทกระจาดมากกว่าคนขับรถแห่งหนตบแต่งหลังจากนั้นถึงสองเท่า

กระนั้นก็ตามอย่านึกดูบริหารตบแต่งจักทำเอามีสิทธิ์ส่วนลดขนมจากผู้ให้บริการสัญญาประกันภัยรถยนต์สิ่งของคุณโดยอัตโนมัติปัจจัยบางประการสมรรถกำหนดจำนวนทรัพย์สมบัติแห่งปัจเจกชนซื้อเพื่อการยืนยันเพราะว่าเปล่าคำนึงถึงสถานภาพการสมรสของเขาทั้งหลายตัวอย่างเช่นประวัติการขับแห่งเสียขนมจากเธอหรือว่าบ่าวสาวของเจ้าเอ็งคงทำให้ตำแหน่งการยืนยันโดยรวมรุ่งเรืองขึ้นได้

ตำแหน่งคุณค่าสัญญาประกันภัยรถยนต์สถานที่สมรสต่อจากนั้นและตัวเปล่า

สำหรับคู่บ่าวสาวการร่วมประกันภัยเก็บแห่งแห่งฝ่ายเดียวค่อนข้างถูกกว่ามากกว่าการจับจ่ายใช้สอยคุณค่ายืนยันส่วนบุคคลของตัวเองดังที่ The Zebra บ่าวสาวจักจับจ่ายใช้สอย $ 1,116 ในระยะตกจันทร์เพื่ออัตราคุณค่าประกันรวมสิ่งของเขาทั้งหลายเพื่อคนโสด Zebra เก็งว่าแต่ว่าละคนจะจ่ายสมบัติ 735 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐเพื่อรับรองรถยนต์หกดวงจันทร์

เมื่อเจ้าเอ็งอุปไมยสนนราคาชไมเจ้าเอ็งจะมองเห็นคว้าดุมนุช 2 มนุชที่จับจ่ายสมบัติ 735 ดอลลาร์ประกบคนวงในช่วงหกเดือนจะต้องจับจ่ายใช้สอยทวีอีกประมาณการ 360 ดอลลาร์แห่งช่วงเวลาตรงนั้นกว่าหนึ่งปีเธอสามารถกระเหม็ดกระแหม่รายได้เกือบ $ 700

CarInsuranceมันสมองcom ประมวลสารบาญชาติกับความต่างกันระหว่างคนขับรถแห่งหนตบแต่งจากนั้นและคนขับโดดแห่งงานจับจ่ายเงินประกันรถยนต์งานวิจัยของพวกเขาพานพบว่า 40 จาก 50 รัฐจักมีส่วนลดเหตุด้วยงานดำรงฐานะคนขับรถแห่งตบแต่งจากนั้นแต่ว่านี่จักไม่ไหวชี้คดีว่าอีกสิบแว่นแคว้นจะมีตำแหน่งที่ดอนกว่าด้วยผู้ที่ตบแต่งต่อจากนั้น แต่ก็แสดงให้เห็นตวาดเจ้าเอ็ง สามารถ ถือสิทธิ์ส่วนลดเท่าไหร่เพราะว่างานสมรส

งานชดใช้ส่วนลดงานแต่งงานกับดักประกันภัยรถยนต์

แต่ว่าผู้ให้บริการสัญญาประกันภัยมากรายจักบอกส่วนลดด้วยคู่บ่าวสาวไม่ไหวโฆษณาการไม่ก็เจาะจงเก็บณคำกล่าวแนวนโยบายเสมอโดยส่วนมาก หุ้นส่วน สัญญาประกันภัยจะชดใช้ส่วนลดตรงนี้โดยอัตโนมัติติดตามใบสมัครงานสรรพสิ่งคุณ

ที่การรับรองดุคุณจักครอบครองส่วนลดงานแต่งงานขนมจากประกันภัยรถยนต์สิ่งของเจ้าเอ็งโปรดไต่ถามแม่สื่อแม่ชักสิ่งของเจ้าเอ็งว่าเป็น 14 ไหมผิสามารถใช้ได้ 14 จะนำไปใช้แม้เจ้าเอ็งไม่ไหวยอมรับส่วนลดมาก่อนอีกด้วยสาเหตุบางประการเพียงแค่ขอเกี่ยวส่วนลดจากตัวแทนสรรพสิ่งเธอเพื่อให้แน่ใจแหวจักถือสิทธิ์ส่วนลด

ส่วนลดประกันภัยอื่น ๆ เพราะว่าบ่าวสาว

แม่นมั่นตวาดคู่สมรสสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนลดทำให้รุ่งเรืองขึ้นแห่งขี้อบปันออกกับดักผู้ขับขี่รายอื่นที่มีสภาพชีพแตกต่างห้าม:

ส่วนลดเกี่ยวกับรถยนต์หลายชนิด

เอ็ดในที่ส่วนลดอื่น ๆ สถานที่ บริษัท สัญญาประกันภัยจะมอบให้ถือเอาว่าส่วนลดเกี่ยวกับรถยนต์มากชนิด

ครั้นคุณมีรถยนต์หลายคันณระเบียบคนเดียว บริษัท ประกันภัยจะเสนอส่วนลดเพื่อปลดเปลื้องค่าใช้จ่ายบางส่วนแห่งหนคงมาจากงานจำเป็นจะต้องจ่ายค่ารถแหล่คันในที่แบบอย่างห่างเหสิ่งนี้อำนวยประโยชน์อย่างมากเหตุด้วยบ่าวสาวที่ใช้ยานพาหนะแยกกันหรือว่าโดยรวมเป็นเจ้าของรถยนต์ยิ่งกว่าหนึ่งคันด้วยกัน

จำนวนส่วนลดจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสัญญาประกันภัยจะอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว คุณสมรรถรับสารภาพส่วนลดมากมาย 8 จด 20% ครบถ้วนส่วนลดเพราะรถแหล่คัน

ส่วนลดหลายแนวทาง

ส่วนลดอื่น ๆ อาจสิงสู่ณรูปแบบของกรมธรรม์มากระบิ

กองกลาง สัญญาประกันภัยรถเป็นส่วนใหญ่จะกล่าวยืนยันนิวาสสถานด้วยอีกด้วยและการร่วมรับรองชไมชนิดนี้คงจะทำให้เขียมได้เติบโตโดยรวมยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากประกอบด้วยการประกันภัยเกี่ยวกับผู้สถานที่เช่าซื้ออพาร์ทเมนต์หรือคอนโดแห่งสมรรถรวมกับดักสัญญาประกันภัยรถยนต์ได้

นี่คือส่วนลดแห่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแห่งหนถือครองนิวาสสถานอยู่ด้วยกันโดยมากมีกรรมสิทธิ์ผลดีถ้าผู้ให้บริการประกันภัยสรรพสิ่งเธอกล่าวกรมธรรม์แหล่ชนิดแจกย้อนถามพวกเขาเกี่ยวข้องส่วนลดแบบรวมไม่ก็แหล่กรมธรรม์เจ้าเอ็งจักผ่านพบตวาดเธอสามารถกระเหม็ดกระแหม่นโยบายรถสิ่งของเจ้าเอ็งได้ เต็มที่จด 18%

ส่วนลด Safe Driver

ปกติแล้วถ้าทั่วคุณและคู่แต่งงานของคุณมีประวัติการขับขี่ที่พ้นไปอุบัติเหตุหรือไม่ก็การฝืนกฎกฎจราจรเธออีกต่างหากสมรรถรับสารภาพส่วนลดผู้ขับขี่ที่ปึกแผ่นได้มากมาย 15% ขนมจากผู้ให้บริการสัญญาประกันภัยรถสรรพสิ่งคุณ

อย่างไรก็ตามดังที่ระบุเก็บข้างต้นหากเจ้าเอ็งคนใดคนหนึ่งมีประวัติการขับรถที่ห่วยค่าเบี้ยประกันของคุณคงสูงกระทั่งนี้คว้า

ส่วนลดทางทหาร

หากคุณและ / หรือว่าคู่สมรสหรือพ่อแม่สิ่งของคุณทำราชการทหารเธออาจนำไปใช้จากส่วนลดเฉพาะเจาะจงสำหรับทหารผ่านศึกซึ่งจะช่วยลดได้ฉิวเฉียว 15% ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสัญญาประกันภัย

Alumni Programs

หากเธอและคู่สมรสของเธอไปกราบเรียนที่พิทยาลัยเดียวกันคุณอาจสามารถยินยอมพร้อมใจเรื่องสัญญาประกันภัยรถยนต์ผ่านทางวิทยาลัยได้โครงการศิษย์เก่าส่วนลดที่คุณจักได้รับจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมและความร่วมมือกับผู้ให้บริการสัญญาประกันภัยของคุณ

ส่วนลดอื่น ๆ

โดยปกติแล้วคู่แต่งงานอีกทั้งสามารถนำไปใช้จากส่วนลดเดียวกันกับที่ผู้กำหนดกรมธรรม์รายเดียวสมรรถเข้าถึงได้ซึ่ง เช่น :

  |
 • ส่วนลดการวางเงินอัตโนมัติ
 • |
 • ส่วนลดเพราะนักเรียน
 • |
 • ด้านลดไดรเวอร์ดูแลรักษา
 • |
 • ส่วนลดอุปกรณ์พิทักษ์การโจรกรรม
 • |

ผู้ให้บริการประกันภัยรถพร้อมส่วนลดสำหรับการตบแต่ง

หากเจ้าเอ็ง 19; อยู่ณตลาดสัญญาประกันภัยรถยนต์และต้องการนำไปใช้จากส่วนลดเพื่อคู่แต่งงานทดลองพิจารณาดูผู้ให้บริการประกันภัยรายใหญ่ต่อจากนี้ไปที่ให้บริการกลุ่มนี้:

  |
 • State Farm
 • |
 • Geico
 • |
 • Progressive
 • |
 • Allstate
 • |
 • Liberty Mutual
 • |
 • USAA
 • |

สิ่งที่เกี่ยวกับการร้างร้างด้วยกันไดรเวอร์ที่เป็นม่าย?

ใน บริษัท ประกันภัย 19;งานแต่งงานทำให้เกิดลักษณะพิเศษการขับขี่ที่เสถียรขึ้นดังนี้จึงมีความเสี่ยงเสื่อมถอยในระดับประกันภัยเสียแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอต้องเลิกร้างหรือเป็นม่าย

สำหรับผู้ขับขี่ที่หย่าร้างอัตราจะริเริ่มไต่กลับขึ้นเมื่อผลกระทบดังที่กล่าวมาแล้วเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นตาม The Zebra ตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่ที่หย่าร้างในช่วงตกเดือนตรงนั้นสูงกว่าคนขับที่แต่งงานหลังจากนั้นประมาณ 90 เหรียญ

บริษัท สัญญาประกันภัยจะเปล่าเรียกร้องเงินค่าปรับสำหรับการหย่าร้างอย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาผ่านจรสถิติแสดงให้เห็นดุผู้ขับขี่ที่หย่ามีแนวโน้มที่จะมีงานเรียกร้องงอกงามดังนั้น หุ้นส่วน ประกันภัยจึงมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บเงินมากขึ้น

หุ้นส่วน ประกันภัยก็ทำกรณีเดียวกันกับดักการพอกพูนอัตราคนรถที่ดำรงฐานะม่ายเช่นกันถัวเฉลี่ยแล้วคนขับรถที่ครอบครองม่ายจะจ่ายเงินมากกว่าคนขับแห่งแต่งงานแล้วประมาณ 50 ตรา

Final Thoughts ต่อประกันรถยนต์

การแต่งงานเป็นรูปการณ์สำคัญที่ชีวิตแห่งหนโดยปกติแล้วจะเป็นเหตุให้คน ๆ เอ็ดตระหนักแหวพวกเขาหามิได้คนเดียวณชีวิตแห่งต้องทำกังวลกรณี.ดังนี้ บริษัท สัญญาประกันภัยรถยนต์จักมีผลต่ออัตราของเขาทั้งหลายขึ้นอยู่กับสถานภาพการสมรสสิ่งของคุณ

ผู้แห่งแต่งงานหลังจากนั้นมักจะสิงอยู่ที่พื้นที่ที่มีพลเมืองน้อยซึ่งได้โอกาสเกิดเทกระจาดน้อยกว่าด้วยกันมักจะขับขี่ด้วยสวัสดีความคิด.ปัจจัยกลุ่มนี้และอื่น ๆ อีกอุดมทำให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจ่ายคุณค่าประกันรถน้อยลง

เมื่อมองหาอัตราค่าประกันรถยนต์ที่ถูกกระทั่งโปรดตรวจปัจจัยกระยาเลยในชีพของเธอเองแต่ยังเลือกจับจ่ายใช้สอย บริษัท ประกันภัยรถยนต์ต่างๆและดูว่า กองกลาง ใดสมรรถเสนอข้อแนะนำที่บริสุทธ์ที่สุดกรุณาจำไว้ดุยิ่งเจ้าเอ็งใช้ประกันรถยนต์เต็มที่เท่าไหร่ (เจ้าเอ็งมีสิทธิเรียกร้องจำเริญ) อัตราการประกันภัยก็จักสูงขึ้นไปผู้ตั้งกระทู้ incandescentrad :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-16 00:27:10


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.